Allt hänger ihop

Hållbarhet

Hemma hos Great Earth

Mycket har hänt på 31 år. Idag pratar alla om hållbarhet och frågan är mer aktuell än någonsin. Begreppet och debatten kan uppfattas som abstrakt och komplex, särskilt ur ett globalt perspektiv.

Från produkt till frukostbord

Det sägs att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Kosttillskott och hälsokost är en bransch som tyvärr saknar certifieringar för ett enhetligt hållbarhetsarbete. Då vi tycker att hållbarhetsfrågan är otroligt viktiga väljer vi nu att som först i branschen att utvärdera- och dela med oss av vårt hållbarhetsarbete.

Resultatet kallar vi Hållbarhetsrapporten där du kan se vad vi är bra på, vad som är sämre och framförallt hur vi ska bli bättre. Vi vill uppmana och uppmuntra vår bransch och våra kunder till att ta ställning, ifrågasätta, vara nyfikna och samtidigt ta hand om vår planet. Låt oss ställa om branschen och göra världen bättre tillsammans.

 

patrik_bild 2_hallbarhet.jpg

91 procent.jpg

Våra kunder efterfrågar i allt större utsträckning veganska produkter helt fria från animaliska råvaror. De senaste två åren har vi lagt ner mycket arbete på att se över alla våra produkter för att minska det animaliska innehållet och öka andelen vegetabiliska ingredienser.