2019-10-18

Hemma hos Great Earth

Mycket har hänt på 31 år. Idag pratar alla om hållbarhet och frågan är mer aktuell än någonsin.

Hållbarhet

Ibland måste man vara först. Vår bransch saknar certifieringar när det kommer till miljöarbete och hållbarhet. Så vi gjorde en ordentlig genomlysning av allt vi gör. Varför? För att vi alltid ska jobba mot att bli bättre och även sätta lite press på vår bransch.

Se vår film här nedan.