Säker betalning – Snabb leverans – Fri frakt från 300kr

Great earth-logga
Hero-bild

VÅR KVALITÉ

Kvalitet + hållbarhet = sant. Våra produkter är designade och producerade med ingredienser av absolut högsta kvalitet för att du ska kunna få i dig det du behöver och inget mer. Då slipper vi slösa på jordens resurser i onödan. Allt vi gör skall vara bäst i test!

 

När det kommer till kvalitet handlar det helt enkelt om våra kunders trygghet. En självklar del i vårt kvalitetsarbete är att produkterna ska vara hållbara för både människa och miljö. Därför försöker vi alltid använda de mest hållbara ingredienserna och byter ut eller avvecklar ingredienser och produkter som inte längre lever upp till våra kvalitets- och hållbarhetskrav.

Något som kännetecknat oss under våra 30 år som företag är vår nyfikenhet. Vi var bland de första inom vårt område i Sverige att införa verksamhetssystem för att säkra hela kedjan – från produktutveckling till butik. Våra processer granskas årligen genom externa revisioner, och sedan 2011 är vi certifierade enligt branschstandarden “Certified for self-care”. Framöver kommer vi att fortsätta utforska nya förpackningssätt, återbruk och produktion. Vår ambition är att få in ett cirkulärt tänkande i hela livscykeln för våra produkter. Detta är bra för både oss som företag, för dig som konsument och för planeten som källan till allt levande.

 

Vi följer Livsmedelsverkets riktlinjer

Ibland får näringstillskott som kategori en känga. Då handlar det ofta om att det ännu inte finns någon formell produktionskontroll från myndighetshåll. Och det stämmer på sätt och vis. Men faktum är att vi lyder under Livsmedelsverket. Det är de som agerar tillsynsmyndighet för näringstillskott, och det gör dem genom miljöförvaltningen i enskilda kommuner. Dock gör inte Livsmedelsverket utredningar på enskilda produkter eller formella godkännanden innan produkterna når konsumentledet. Däremot skapar de tydliga regelverk som berör allt från innehåll och dosering till etikettering och marknadsföring. Ett regelverk som vi enligt lag måste följa, och självklart gör. Ett kvalitetsarbete med hög kvalitet. Det finns inget som är så viktigt för oss som kvalitet. Det finns ett antal steg som vi producenter av kosttillskott kan ta för att du som kund alltid ska kunna känna dig trygg i att produkterna är säkra såväl som effektiva. Därför har vi ett kvalitetsarbete som sträcker sig långt bortom Livsmedelsverkets grundläggande regelverk. Hos oss hittar du ett flertal certifieringar från oberoende organisationer.

Listningsbild
1

Vi ställer krav på våra leverantörer

Vi är inte bara petnoga med vår egen kvalitet och säkerhet. För lika hårda som vi är mot oss själva är vi mot våra leverantörer. Därför samarbetar vi uteslutande med leverantörer som följer en så kallad Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed, engelsk förkortning GMP). GMP är ett omfattande regelverk som styr tillverkning och paketering av livsmedel, hälsokost och läkemedel. I kvalitetsstämpeln ingår regler om produktionspersonalens utbildning och ansvarsförhållanden. När produkter tillverkas med GMP-standard måste varenda tillverkad sats analyseras av en person med särskilda kvalifikationer. Om något fel skulle uppstå under produktionen måste det även utredas enligt ett särskilt system kallat Corrective and Prevention Action.

2

Vi följer internationella föreskrifter

För att produkter ska godkännas för internationell försäljning och konsumtion måste de följa USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet och deras kvalitetsföreskrifter. Alla våra produktionspartners följer dessa föreskrifter, vilka är jämställda med den internationella kvalitetsstandarden ISO 13485.

Certifierade enligt CFSC Vi är ivriga påhejare av certifieringar. Det enda tråkiga med dem är deras trista förkortningar som aldrig blir bra i skrift. Det är inte så mycket att göra åt saken, så låt oss presentera CFSC som är en förkortning för (Certified for self-care). Ett system framtaget av den oberoende branschorganisationen Svensk Egenvårds system. CFSC är den enda unikt anpassade certifieringen för producenter och leverantörer av kosttillskott och sport- och viktminskningsprodukter. För att få certifieringen blir ditt företag noggrant granskat av en oberoende part utifrån. Den oberoende parten går igenom hur väl man följer branschriktlinjer, myndighetskrav och en lång lista av erkända livsmedelsstandarder. Exempel på sådana riktlinjer är ISO 22000, ISO 9001, BRC (Global standard för livsmedelssäkerhet) samt International Food Standard IFS. En ytterligare fördel med CFSC är att det är en tidsbegränsad certifiering. De företag som har certifierats granskas årligen och en förnyelse av certifikatet krävs vart tredje år.

3

Vi jobbar enligt HACCP

När det kommer till kvalitet tror vi på att ha både hängslen och livrem. Det kan helt enkelt inte bli för mycket. Därför jobbar vi enligt HACCP som har utarbetats av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Denna förkortning står för Hazard Analysis and Critical Control Points (på svenska riskanalys för kritiska synpunkter.) Syftet med denna metod är att minimera risken för att kvalitetsbrister uppkommer under produktionsprocessen. HACCP är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man kartlägger, bedömer och kontrollerar potentiella risker i livsmedelsproduktionen. Arbetsmetoden är utvecklad med avsikt att livsmedel och produkter alltid ska vara helt säkra för konsumenten.

Join the support club

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 50 SEK att handla för!

  • Ta del av nyheter
  • Inspiration och expertens tips
  • Guider för välmående
  • Speciella erbjudanden

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Sociala medier
Copyright © 2024, Great Earth Scandinavia AB.
logotype medlem i svensk egenvårdlogotype certifierad för self care