2019-03-20

Kosttillskottsskolan: Vitamin D3/K2

Vitamin D3/K2 är ett kosttillskott som består av de essentiella näringsämnena vitamin D och vitamin K, som samverkar för att upprätthålla ett starkt skelett.

Tillsammans med fisk så är den bästa källan till vitamin D solen, då huden producerar vitamin D när den träffas av solens UV-strålar (detta är förklaringen till varför D-vitamin kallas för ”solvitaminet”). För oss som bor på nordligare breddgrader, där solstrålarna stora delar av året är svaga, kan D-vitamin bli en bristvara. 

D-vitamin är mest känt för att vara viktigt för ett starkt skelett och immunförsvar, men låga nivåer har även sammankopplats med olika sjukdomstillstånd.

Som namnet antyder så består Vitamin D3/K2 även utav vitamin K, ett för många lite mer okänt näringsämne. K-vitamin är viktigt för att kalcium ska kunna levereras till skelettet, vilket följaktligen gör det viktigt för en bra bentäthet.

En smart kombination

Eftersom både D-vitamin och K-vitamin är viktigt för skelettet så jobbar de tillsammans för att främja en bra skeletthälsa. D-vitamin ökar kalciumupptaget i tarmen och reglerar nivåerna i blodet medan K-vitamin ser till att kalciumet som tas upp levereras till skelettet där det kan göra sitt jobb. Vi har i produkten använt oss av de två vitaminformerna som har bäst biotillgänglighet, D3 och K2.