2019-08-15

En aktiv generation

Att träna på ålderns höst har en uppsjö av hälsofördelar. Detta tycks ha uppmärksammats av Sveriges äldre, då andelen fysiskt aktiva pensionärer har ökat drastiskt de senaste åren.

Enligt data från SCB (Statistiska centralbyrån) har andelen fysiskt aktiva svenskar ökat totalt sett mellan 2008 och 2015. 2008-2009 motionerade 59 procent av befolkningen minst en gång i veckan. Samma siffra hade 2014-2015 ökat till 72 procent.

Den största ökningen kommer från utomhusidrottande och det finns markanta skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland ungdomar 16–24 år så har ökningen till exempel varit marginell, medan den äldre generationen står för långt mer imponerande siffror:

Andelen män i åldrarna 75–84 år som motionerar utomhus varje vecka har ökat från 29 procent till 55 procent mellan 2008 och 2015;

Motsvarande siffra för kvinnor i samma ålder är en ökning från 26 procent till 49 procent;

Ser man till ännu äldre kvinnor, 85 år och äldre, har andelen mer än fördubblats från 10 procent till 26 procent mellan 2008 och 2015.

Exakt vad ökningen beror på är oklart. SCB spekulerar att det dels kan ha att göra med att de äldsta grupperna i landet har tagit med sig sina motionsvanor från då de var yngre. De tror även att den ökade medvetenheten om hälsofördelarna med fysisk aktivitet kan bidra. 

En hälsosam trend

Att den fysiska aktiviteten ökar i äldre år är glädjande, då det har exceptionellt många hälsofördelar.

Enligt WHO finns det starka bevis för att fysiskt aktiva äldre bland annat har en lägre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. Regelbunden fysisk aktivitet minskar även risken att falla och att drabbas av benbrott samtidigt som det förbättrar den kognitiva funktionen.

Den fullständiga statistiken kan du hitta här.